امروز پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۲۱
تریستور دیسکی 1114 آمپر 1800 ولت N1114LS180

تریستور دیسکی 1114 آمپر 1800 ولت N1114LS180

تریستور وستکد 
یک دستگاه نیمه هادی چهار لایه و دارای سه اتصال است. این تریستور دارای سه پایانه آند ، کاتد و گیت می باشد. همچنین تریستور یک وسیله یک سو ساز مانند دیود است ، به این معنی که جریان را تنها در یک جهت جریان می دهد. این مجموعه از سه اتصال
PN
به صورت سری تشکیل شده است و دارای چهار لایه می باشد.جهت خرید و قیمت با ما تماس بگیرید 
02133993055  -   02133993009


ولتاژ : 2200 ولت


جریان : 1748 آمپر


کاربرد تریستور دیسکی:


یکسوسازی جریان در یک جهت در دستگاه ها برای کنترل زاویه آتش


رکتیفایر


منابع تغذیه


استفاده در کوره القایی


دفتر مرکزی:


تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203


شماره تماس :


02133999193


02133993055


02133993009


02133992998
Iran Iran
وستکد
N1114LS180
۷۵

تریستور 735 آمپر 1500 ولت W0735SA150

تریستور 735 آمپر 1500 ولت W0735RA150

تریستور 944 آمپر 600 ولت W0944WC060

تریستور 944 آمپر 1500 ولت W0994WC150

تریستور 1748 آمپر 2200 ولت W1748LC220

تریستور 3270 آمپر 2000 ولت W3270NC20

تریستور 782 آمپر 1600 ولت N0782YS160

تریستور 878 آمپر 2100 ولت N0878LS21K

تریستور 878 آمپر 2000 ولت R0878LS20L

برای اطلاع از قیمت ها با پیمان الکتریک تماس حاصل فرمایید 02133993009-02133993055

تریستور دیسکی 929 آمپر 1200 ولت R0929LC12C

تریستور دیسکی 910 آمپر 2600 ولت N0910LC260

تریستور دیسکی 1718 آمپر 2600 ولت N1718NS260

تریستور 2055 آمپر 2800 ولت N2055MC28

تریستور دیسکی 3012 آمپر 2600 ولت N3012LC260

تریستور دیسکی 1265 آمپر 1500 ولت N1265LS150

تریستور دیسکی 1467 آمپر 2600 ولت N1467NS260

تریستور دیسکی 1114 آمپر 1800 ولت N1114LS180

تریستور دیسکی 1297 آمپر 2600 ولت N1297NS260

تریستور دیسکی 131 آمپر 1600 ولت N0131SH160

تریستور دیسکی 465 آمپر 1400 ولت N0465WN140

تریستور دیسکی 465 آمپر 1600 ولت N0465WN160

تریستور دیسکی 1265 آمپر 1500 ولت N1265LS150

تریستور دیسکی 795 آمپر 1800 ولت N0795YN180

برای اطلاع از قیمت ها با پیمان الکتریک تماس حاصل فرمایید 02133993009-02133993055

تریستور دیسکی 795 آمپر 1800 ولت N0795YN180

تریستور دیسکی 910 آمپر 2600 ولت N0910LS260

تریستور دیسکی 1718 آمپر 2600 ولت N1718NS260

تریستور دیسکی 1802 آمپر 1600 ولت N1802NS160

تریستور دیسکی 634 آمپر 3800 ولت وستکد N0634LC380

تریستور دیسکی 634 آمپر 4200 ولت وستکد N0634LC420

تریستور دیسکی 795 آمپر 1400 ولت وستکد N0795YN140

N0634LC380 تریستور دیسکی 634 آمپر 3800 ولت وستکد

N0634LC420 تریستور دیسکی 634 آمپر 4200 ولت وستکد

N0795YN140 تریستور دیسکی 795 آمپر 1400 ولت وستکد

N0634LC380 تریستور دیسکی 634 آمپر 3800 ولت وستکد

برای اطلاع از قیمت ها با پیمان الکتریک تماس حاصل فرمایید 02133993009-02133993055

N0634LC420 تریستور دیسکی 634 آمپر 4200 ولت وستکد

N0795YN140 تریستور دیسکی 795 آمپر 1400 ولت وستکد

N0795YN180 تریستور دیسکی 795 آمپر 1800 ولت وستکد

N0795YN140 تریستور دیسکی 795 آمپر 1400 ولت وستکد

 

دفتر مرکزی:

تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 203

شماره تماس :

02133999193

02133993055

02133993009

02133992998